Player card

Viktoriya Motrichko

Viktoriya Motrichko UKRAINE
FMJD ID13741
FMJD TITLEMF GMIF

Participated in 5 tournaments:

YearPointsPlace
20081125
20091040
20161222
20171134
20221112