Player card

Yevgeniy Sklyarov

Yevgeniy Sklyarov USA
FMJD ID10156
FMJD TITLEMI

Participated in 2 tournaments:

YearPointsPlace
20021041
20041210